Bestemmingsplan Centrum Zaandam

Het stadshart van Zaandam heeft een grote verandering ondergaan. Maar daar blijft het niet bij. Voor het héle centrum moet namelijk een nieuw bestemmingsplan komen.

Voordat we een ontwerpbestemmingsplan maken, willen we van u weten wat u belangrijk vindt voor het bestemmingsplan. Al voor de formele juridische procedures van start gaan. De maanden april-juli 2017 zijn daarom gebruikt om met u, de gebruiker van het gebied, in gesprek te gaan. Er zijn 3 bijeenkomsten georganiseerd. Op 10 april was de startbijeenkomst. En op 17 mei en op 31 mei de themabijeenkomsten over ondernemen in het centrum en over wonen en leefbaarheid. Tijdens deze periode was het ook mogelijk om digitaal mee te praten: via de mail, praatmee.zaanstad.nl en social media.

Vervolg

Alle reacties worden verwerkt in een participatiedocument. Hierin staat welke reacties we hebben gekregen en wat we daarmee kunnen doen. Dit document wordt op deze website geplaatst, en toegestuurd aan iedereen wiens e-mailadres bij ons bekend is. Dit document is één van de bronnen waar het bestemmingsplan op wordt gebaseerd. Andere bronnen zijn bestaande rechten, concrete ontwikkelingen waar al een besluit over is genomen, vastgesteld beleid, milieu-eisen enzovoort. Wilt u dit document ook ontvangen? Stuur ons dan een e-mail o.v.v. 'houd mij op de hoogte'.

Planning

Aanvankelijk was de planning om het participatiedocument eind september 2017 af te ronden. Wij willen de reacties goed afwegen zodat deze uiteindelijk ook een plek kunnen krijgen in het bestemmingsplan. Vanwege de uiteenlopende onderwerpen die zijn aangedragen, duurt dit langer dan verwacht. Zodra het document gereed is, wordt deze openbaar gemaakt op deze website en via de mail.

Voorlopige plangrens

Kaartje met grens bestemmingsplan gebied. Met daarop aangegeven de lokatie waar de informatiemarkt is op 10 april (in de Rozenhof).


Ga naar Zaanstad.nl