Contact

Op deze pagina staat met wie u contact op kan nemen

Voordat we een ontwerpbestemmingsplan maken, willen we van u weten wat u belangrijk vindt voor het bestemmingsplan. Al voor de formele juridische procedures van start gaan. De maanden april-juli 2017 zijn daarom gebruikt om met u, de gebruiker van het gebied, in gesprek te gaan. Er zijn 3 bijeenkomsten georganiseerd. Op 10 april was de startbijeenkomst. En op 17 mei en op 31 mei de themabijeenkomsten over ondernemen in het centrum en over wonen en leefbaarheid. Tijdens deze periode was het ook mogelijk om digitaal mee te praten: via de mail, praatmee.zaanstad.nl en social media.

Vervolg

Alle reacties worden verwerkt in een participatiedocument. Hierin staat welke reacties we hebben gekregen en wat we daarmee kunnen doen. Dit document wordt op deze website geplaatst, en toegestuurd aan iedereen wiens e-mailadres bij ons bekend is. Dit document is één van de bronnen waar het bestemmingsplan op wordt gebaseerd. Andere bronnen zijn bestaande rechten, concrete ontwikkelingen waar al een besluit over is genomen, vastgesteld beleid, milieu-eisen enz. Wilt u dit document ook ontvangen? Stuur ons dan een e-mail o.v.v. 'houd mij op de hoogte'. Heeft u een vraag, dan kunt u ons ook mailen.Ga naar Zaanstad.nl