Tijd voor iets nieuws

Het centrum van Zaandam is toe aan een nieuw bestemmingsplan. Een plan dat aansluit op de huidige ontwikkelingen en de behoeftes van alle gebruikers. Maar wat is een bestemmingsplan nou precies?

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de gemeente vastlegt wat en waar er in de komende tien jaar mag worden gebouwd en hoe de grond mag worden gebruikt. Zo staat in een bestemmingsplan bijvoorbeeld waar woningen, winkels en wegen mogen komen en welke afmetingen deze mogen hebben. Een bestemmingsplan maakt ontwikkelingen mogelijk, maar kan niet afdwingen dat er ook daadwerkelijk iets wordt gebouwd. Hiervoor is altijd een uitvoerende partij nodig.  

Op www.zaanstad.nl vindt u meer informatie over de fasen van een bestemmingsplan en lopende procedures. 

Waarom heeft het centrum een nieuw bestemmingsplan nodig?

De huidige regeling voor het centrum van Zaandam is geschreven vóór de ontwikkeling van Inverdan. Op dit moment is het centrumdeel echter bijna klaar en in Zaans Hout wordt druk gebouwd en zijn al woningen opgeleverd. Een nieuw bestemmingsplan sluit aan op de huidige ontwikkelingen en behoeftes. De naam voor het nieuwe bestemmingsplan is Centrum Zaandam. In het centrumgebied valt onder meer de Peperstraat, de Burcht, de Rozengracht, de Belt, Zaans Hout en de strook langs het spoor. 

De gebruiker en het gebied staan centraal

De gemeente Zaanstad maakt het nieuwe bestemmingsplan voor het centrum van Zaandam in de geest van de Omgevingswet. De Omgevingswet gaat in 2019 in en stelt de gebruiker en het gebied centraal. Meer weten? Kijk op omgevingswet.zaanstad.nl.

Ga naar Zaanstad.nl